Privacy Policy

Privacybeleid Frits van Eldik Fotografie

Frits van Eldik Fotografie acht het van groot belang dat er veilig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens die u met ons deelt. In onderstaande privacystatement is aangegeven hoe uw gegevens worden beschermd en gebruikt.


1. Frits van Eldik Fotografie

Frits van Eldik Fotografie.nl is een webshop van
Frits van Eldik
Postadres:
Ferdinand Huycklaan 2c, 3768HX Soest, Nederland
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel:
30147771
BTW-nummer
NL169374117B01


2. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

2.1 Frits van Eldik Fotografie verzamelt persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

Om uw persoonlijke account bij Frits van Eldik Fotografie te creëren
Om uw bestelling via onze website te verwerken en verzenden
Om uw bestellingen af te handelen en u te informeren over het verloop daarvan
Om met u te communiceren (waaronder het verzenden van berichten)
Om analyses uit te voeren voor rapportage doeleinden
Om onze diensten en producten op uw wensen af te stemmen
Om onze diensten te optimaliseren
Om u extra diensten en voordelen aan te bieden
Om u marketinginformatie zoals nieuwsbrieven te versturen
Om gepersonaliseerde reclame te tonen/te versturen
Om informatie over u te verstrekken aan derden voor affiliate doeleinden, of indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving (b.v. aan opsporingsinstanties)
Om te controleren of u aan uw betalingsverplichtingen kunt voldoen alsmede ter controle van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan en/of uitvoeren van de overeenkomst
Om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren
Om uw identiteit te verifiëren en fraude tegen te gaan

2.2 Bezoek aan de website

Als u de Frits van Eldik Fotografie website bezoekt herkent onze webserver automatisch het IP adres. Daarnaast verzamelen wij door middel van cookies bepaalde gegevens over u. Hierdoor kunnen wij de gebruiksvriendelijkheid van de website verhogen en verbeteren. U kunt hierover meer lezen in ons Cookiesbeleid.

De gegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor (één of meerdere van de) in 2.1 genoemde doeleinden.

2.3 Bezoek aan de website met account:

E-mailadres
Naam, adres en woonplaats
Telefoonnummer
Klikgedrag
Eventuele transactiegeschiedenis
IP-adres
Gegevens over uw computer
Duur en tijdstip van het bezoek Inloggegevens

De gegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor (één of meerdere van de) in 2.1 genoemde doeleinden.

2.4 Webshop-bestellingen

Als u online een bestelling plaatst verwerken wij de onderstaande gegevens:

E-mailadres
Naam, adres en woonplaats
Verzendgegevens
Telefoonnummer
Inloggegevens
Bank- en betaalgegevens indien een aankoop wordt gedaan
Gekochte producten

De gegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor (één of meerdere van de) in 2.1 genoemde doeleinden.

2.5 Sociale media

Frits van Eldik Fotografie is actief op verschillende social media platformen zoals Facebook en Instagram. Op deze platformen delen wij bijvoorbeeld informatie over (nieuwe) producten of acties. Als u deelneemt aan acties van Frits van Eldik Fotografie via social media platformen verwerken wij hiervoor onderstaande gegevens:

Naam
Geslacht
E-mailadres
Woonplaats
Land

De gegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor (één of meerdere van de) in 2.1 genoemde doeleinden.

2.6 Nieuwsbrief

Op de Frits van Eldik Fotografie website kunt u zich aanmelden voor de Frits van Eldik Fotografie nieuwsbrief. Hiermee houden we u op de hoogte omtrent het laatste nieuws van Frits van Eldik Fotografie. Als u zich aanmeldt voor de Frits van Eldik Fotografie nieuwsbrief verwerken wij de volgende gegevens:

Naam
Geslacht
E-mailadres
Land
Transactiegegevens
Tijdstip waarop de e-mail wordt geopend
Klikgedrag e-mail
Tijdstip waarop e-mailadres is toegevoegd

De gegevens kunnen mogelijk gebruikt worden voor (één of meerdere van de) in 2.1 genoemde doeleinden.

2.7 Klantenservice

U kunt Frits van Eldik Fotografie 7 dagen per week bereiken voor vragen of eventuele klachten per e-mail. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen verzamelen wij onderstaande gegevens:

3. Verstrekking van gegevens aan derden

Frits van Eldik Fotografie kan gebruik maken van de diensten van derden om uw gegevens te verwerken in overeenstemming met dit privacystatement. Deze derde partijen treden hierbij op als verwerker voor Frits van Eldik Fotografie en Frits van Eldik Fotografie draagt zorg dat deze partijen voldoende waarborgen bieden ten aanzien van de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Derde partijen die voor Frits van Eldik Fotografie optreden als verwerker hebben een verwerkingsovereenkomst conform AVG afgesloten.

4. Bewaartermijn

Frits van Eldik Fotografie slaat uw gegevens niet langer op dan nodig is voor het uitvoeren van onze diensten of zolang als we bij de wet verplicht zijn. Niet langer dan nodig is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor deze gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

5. Inzage en correctie

Mocht u de aan ons verstrekte gegevens willen inzien/wijzigen of verwijderen kunt u daarvoor een verzoek indienen. Dit verzoek kan gestuurd worden naar [email protected].

6. Beveiliging

Frits van Eldik Fotografie neemt in onze ogen alle passende beveiligingsmaatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast stellen wij deze eisen ook aan derden partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.

7. Contact

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen.

Per email: [email protected]